ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ 1η KAI 2α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

Παρακαλώ αφού τυπώσετε το ερωτηματολόγιο, σημειώσατε Χ στο τετραγωνάκι που αντιπροσωπεύει τις ειδικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί:

ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Δυσκολεύεται πολύ στην ανάκληση των γραμμάτων ή των συμπλεγμάτων
Κάνει συχνά αντικαταστάσεις γραμμάτων (π.χ. φ-θ)
Κάνει συχνά παραλείψεις γραμμάτων (π.χ. εικόνα-κόνα)
Κάνει συχνά αντιμεταθέσεις γραμμάτων (π.χ. τσεκούρι-στεκούρι)
Κάνει συχνά προσθήκες γραμμάτων (π.χ. καρδιά-καριδιά)

ΓΡΑΦΗ-ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ-ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

Κάνει συχνά αντικαταστάσεις γραμμάτων (π.χ. φ-θ)
Κάνει συχνά παραλείψεις γραμμάτων (π.χ. εικόνα-κόνα)
Κάνει συχνά αντιμεταθέσεις γραμμάτων (π.χ. τσεκούρι-στεκούρι)
Κάνει συχνά προσθήκες γραμμάτων (π.χ. καρδιά-καριδιά)
Συχνά παραλείπει τον τόνο ή τη στίξη
Κακογραφία
Συχνά παρουσιάζει καθρεφτική γραφή
Μη τήρηση αποστάσεων ανάμεσα στις λέξεις

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Δυσκολία στην εκμάθηση ποσοτικών, χωρικών και χρονικών εννοιών

Αν επιθυμείτε να προσθέσετε κάτι που θεωρείτε σημαντικό μπορείτε να το γράψετε παρακάτω:

Στείλτε μας το ερωτηματολόγιο στο info@knap.gr, και πολύ σύντομα θα σας απαντήσουμε μία μια πρώτη αξιολόγηση.