ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

 

Για να ενταχθεί κάποιο παιδί κάτω από τον όρο Μαθησιακές Δυσκολίες θα πρέπει κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών να αντιμετωπίζει δυσκολίες σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα (π.χ. ανάγνωση, γραφή, ορθογραφία, αρίθμηση). Οι δυσκολίες αυτές παρατηρούνται κατά την είσοδο του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο και παραμένουν, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη βελτίωση με την πάροδο του χρόνου.

Λόγω της ελλιπούς σχολικής επίδοσης που εμφανίζουν, συχνά τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζονται από εκπαιδευτικούς και γονείς ως τεμπέλικα, ανυπάκουα, αφηρημένα και με χαμηλά επίπεδα συγκέντρωσης.

Γι’ αυτό κρίνεται αναγκαία η έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση, ώστε οι πρώιμες δυσλειτουργίες να μη γενικευτούν και δημιουργήσουν περαιτέρω συναισθηματικές δυσκολίες (χαμηλή αυτοπεποίθηση και αυτο-εικόνα, διαταραχές συμπεριφοράς κ.λ.π.).
 
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας «όρος –ομπρέλα», που περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:

Α.  Ειδικές  Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία

Η Δυσλεξία αφορά διαταραχή στην εκμάθηση και χρήση των συμβόλων της γλώσσας (Ανάγνωση-Γραφή) καθώς και των γραμματικών κανόνων (Ορθογραφία).

 •  Χαρακτηρίζεται σαν ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία
 • Υπάρχει από τη γέννηση μέχρι το τέλος της ζωής
 • Αφορά ανομοιογενή πληθυσμό
 • Ανάγνωση:
  • Αργή κομπιαστή, χωρίς χρώμα
  • Παραλείψεις, αντιμεταθέσεις, προσθέσεις γραμμάτων  ή/και συλλαβών
  • Καθρεφτισμός 3/ε
  • Χάσιμο σειράς
 • Γραφή :
  • Παραλείψεις, αντιμεταθέσεις, προσθέσεις γραμμάτων ή/και συλλαβών
  • Καθρεφτική
  • Χωρίς διαστήματα μεταξύ των λέξεων
  • Χωρίς σημάδια τονισμού, σημείων στίξης
  • Ανοργάνωτη, πολλές μουντζούρες, δυσανάγνωστα  γράμματα
  • Πολλά καταληκτικά και θεματικά ορθογραφικά λάθη
 • Άλλες διαταραχές που μπορεί να συνυπάρχουν:
  • Κινητική αδεξιότητα – ελλιπής συντονισμός
  • Δυσκολία οργάνωσης – διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότητα
  • Δυσκολία στον χωροχρονικό προσανατολισμό

 Β. Δυσγραφία

 • Αργή γραφή
 • Επανάληψη γραμμάτων ή συλλαβών
 • Αδυναμία διατήρησης οριζόντιας γραμμής στη γραφή
 • Δυσορθογραφία

Γ.  Δυσαριθμησία

 • Δυσκολίες στα μαθηματικά –αριθμούς-σύμβολα-μαθηματικές πράξεις
 • Δυσκολία στην αντίληψη και εφαρμογή χωροχρονικών εννοιών
 • Δεν θυμάται την προπαίδεια ή τι πράξη κάνει
 • Δυσκολία στις προμαθηματικές έννοιες (λιγότερο περισσότερο – μικρότερο- μεγαλύτερο)


ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

 • Παιδοψυχίατρος
 • Ειδικός Παιδαγωγός
 • Λογοθεραπευτής
 • Εργοθεραπευτής
 • Ψυχολόγος
 • Φυσικοθεραπευτής

Λόγω της πολυδιάστατης και σύνθετης φύσης των ΜΔ κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία των παραπάνω ειδικοτήτων για το σχεδιασμό της εξατομικευμένης  ειδικής παρέμβασης.


ΠΡΟΛΗΨΗ

Έγκαιρα follow-up σε περίπτωση καθυστέρησης στη βάδιση - ομιλία  ή στην κατάκτηση των αναπτυξιακών του δεξιοτήτων (γνωστικών-αντιληπτικών κοινωνικών) από Παιδονευρολόγο και  Ειδικό  Αναπτυξιολόγο, μπορούν να οδηγήσουν σε έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση στην προσχολική ηλικία, η οποία θα ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα εμφάνισης μαθησιακών δυσκολιών στο σχολείο.