Αξιολογητικά εργαλεία

 

  1. Wisc III : Κλίμακες Νοημοσύνης
  2. Αθηνά Τεστ: Διάγνωση Δυσκολιών Μάθησης
  3. Ελληνική Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ- IV
  4. Τεστ Ανίχνευσης της Αναγνωστικής Ικανότητας
  5. Σειρά τεστ διάγνωσης της Δυσλεξίας: Ιστορικό, Ανάγνωση (Τ.Α.Λ.), Γραφή (Τ.Α.Κ.), Οπτική Διάκριση (Τ.Ο.Λ.), Ακουστική Διάκριση (Τ.Ο.Λ.), Συγκέντρωση προσοχής (Τ.Σ.Πρ.), Πλευρίωση (Τ.Πλ.)