ΣΥΣΤΗΜΑ M.O.R.E.

(Motor-oral-respiration-eye)

 

Αφορά στο ρόλο του στόματος, στην αισθητηριακή ολοκλήρωση και στην στάση του σώματος .

Το στόμα, τόσο με τον μηχανισμό συντονισμού απομύζησης – κατάποσης – αναπνοής όσο και με την επεξεργασία των γευστικών  ερεθισμάτων μέσω των γευστικών υποδοχέων της στοματικής κοιλότητας παρεμβαίνει στη ρύθμιση, στο επίπεδο διέγερσης στον στασικό έλεγχο κι στην λεπτή κινητικότητα.

Η παρέμβαση, λοιπόν, σε αυτόν τον τομέα βοηθά στην αισθητηριακή ολοκλήρωση του ατόμου και στην πολυεπίπεδη βελτίωση της λειτουργικότητάς του.