Το ΚΝΑΠ βρίσκεται στην Καστέλα, Αλεξ. Παπαναστασίου (Βασ. Παύλου) 107

Επίσης μπορείτε:

Να μας βρείτε στο τηλέφωνο 210 4226683
Να μας στείλετε FAX στο 210 4226603
Ή να μας στείλετε Email στη διεύθυνση info@knap.gr.