ΕΛΕΠΑΠ

BOBATH CENTRE

TheraSuit Method

Ελληνική εταιρεία προστασίας αυτιστικών ατόμων ΕΕΠΑΑ

Σύλλογος ατόμων με γενετικά προβλήματα "ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ"

Ελληνική εταιρεία προστασίας σπαστικών "Πόρτα ανοιχτή"

ΝΟΗΣΗ