Εναλλακτική Επαυξητική Επικοινωνία

 
O Ορισμός: 
Λέγεται εναλλακτική, γιατί μπορεί να βοηθήσει στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ακόμη χρήση φωνής. 
Λέγεται επαυξητική, γιατί βοηθάει στις περιπτώσεις όπου υπάρχει μεν φωνή, είναι όμως δύσκολη η χρήση της. Για παράδειγμα, υπάρχει δυσκολία στην ανάκληση λέξης ή πρότασης είτε ακόμη, δυσαρθρία.
Η χρήση της Εναλλακτικής Επαυξητικής Επικοινωνίας υποστηρίζει το φορτίο μνήμης που είναι απαραίτητο για να εγγραφούν οι εικόνες – λέξεις - προτάσεις στο Κέντρο του Λόγου. Με τη σειρά του ο επαρκέστερα “εφοδιασμένος” εγκέφαλος είναι πιο έτοιμος για την εκφορά του λόγου. Ο τρόπος μπορεί να είναι άγγιγμα, νοήματα, σύμβολα, εικόνες, συσκευές παραγωγής ήχου, tablet (International society of augmentative and alternative communication).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Έτσι λοιπόν:   
 
 
Ο Λόγος:
Βασίζεται στη φυσική εξέλιξη της γλώσσας όπως εμφανίζεται στα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης του παιδιού. 
Η φυσική επικοινωνία γίνεται για πολλούς λόγους όπως για: 
  • να ζητήσουμε
  • να τραβήξουμε τη προσοχή 
  • να διαμαρτυρηθούμε
  • να ρωτήσουμε
  • να μάθουμε πληροφορίες
  • να δεχτούμε
  • να απορρίψουμε
  • να διορθώσουμε
 
Ο Τρόπος:
Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί λέξεις όπως μαθαίνουμε τη γλώσσα, δηλαδή μέσω καθημερινών αγαπημένων δραστηριοτήτων στο οικείο του περιβάλλον και μέσω της χρήσης της από όλους τους οικείους. 
Τα παιδιά μαθαίνουν ελληνικά επειδή ακούν ελληνικά, μαθαίνουν νοηματική επειδή βλέπουν νοηματική. Με τον ίδιο τρόπο μαθαίνουν Εναλλακτική Επαυξητική Επικοινωνία, ακριβώς επειδή βλέπουν τους άλλους να τη χρησιμοποιούν στο περιβάλλον
Αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει να εκπαιδεύονται ώρες σ’ αυτή, όταν συντρέχει λόγος. Έτσι τα παιδιά μαθαίνουν να χρησιμοποιούν βασικό λεξιλόγιο: πάλι, τέλος, βοήθεια, πεινάω, διψάω, θέλω κάτι άλλο, μ’ αρέσει κλπ, και είναι σε θέση να επικοινωνήσουν ανάλογα με το κάθε παιδί και τα ενδιαφέροντά του. 
Στο παρακάτω πίνακα φαίνεται η ευρεία χρήση του συστήματος στην Αμερική:
 
 
 
Τα Είδη:
Υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη Εναλλακτικής Επαυξητικής Επικοινωνίας: 
i) υψηλής, ii) μεσαίας και iIi) χαμηλής τεχνολογίας). Το είδος επιλέγεται και προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού, λαμβάνοντας υπόψη και τις πιθανές κινητικές δυσκολίες του. Η αξιολόγηση του επιπέδου λόγου γίνεται απο ειδικό λογοθεραπευτή, ενώ του ευκολότερου τρόπου πρόσβασης στο σύστημα, από εξίσου ειδικούς Εργοθεραπευτή και Φυσικοθεραπευτή.
 
  
 
 
Βασιλική Σκαρλοπούλου
Λογοθεραπεύτρια Bsc MA HCPC reg RCSLT