ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Από το 2003 το ΚΝΑΠ (Κέντρο Νευροεξελικτικης Αγωγής  Παιδιού) στην Καστέλλα προσφέρει ειδικά θεραπευτικά προγράμματα σε παιδιά, που παρουσιάζουν Νευροαναπτυξιακές Δυσκολίες και στις Οικογένειές τους, τόσο ατομικά όσο και ομαδικά.

Για τη θεραπευτική χρονιά που ξεκινά, προσφέρονται τα ακόλουθα προγράμματα:

Υπεύθυνη ομάδων: Βασιλική Σκαρλοπούλου, Λογοθεραπεύτρια B.S.C. - Μ.Α. 

 

Ομάδες νηπίων με διάγνωση Asperger (3-5 ετών):

 

Τα νήπια με διάγνωση Asperger είναι συνήθως πολύ έξυπνα και χαρισματικά παιδιά, που αντιμετωπίζουν πολύ συγκεκριμένες δυσκολίες όπως:

 • Να  πάρουν πρωτοβουλίες αλληλεπίδρασης με συνομηλίκους
 • Να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους
 • Να διαχειριστούν την αλλαγή της ρουτίνα τους
 • Να χάσουν σ’ ένα παιχνίδι
 • Να κάνουν πράγματα που θέλουν οι άλλοι
 • Να εμπλακούν σε κοινωνικό παιχνίδι

Εκτός από τα ατομικά προγράμματα θεραπείας, είναι πολύ σημαντική και η συμμετοχή τους σε ομάδες συνομηλίκων, ώστε να αντιμετωπιστούν από νωρίς οι δυσκολίες και ν’ αναπτυχθεί η θετική αλληλεπίδρασή τους.

Οι ομάδες που λειτουργούν στο ΚΝΑΠ είναι δομημένες, οπτικοποιημένες και χτίζονται πάνω σε ατομικούς και ομαδικούς στόχους για το κάθε παιδί. Οι στόχοι τίθενται κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης και συνάντησης με τους γονείς.

Οι ομάδες αποτελούνται από μικρό αριθμό παιδιών, είναι παιγνιοκεντρικές και διασκεδαστικές για τα παιδιά.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του παιδιού η διάγνωση Asperger.

 

Ομάδες κοινωνικοποίησης με συνομήλικους για παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή (SLI) ή ανωριμότητα (4-8 ετών):

 

Η ειδική γλωσσική διαταραχή επηρεάζει αποκλειστικά την έκφραση, την κατανόηση ή την πραγματολογία. Με τον όρο “πραγματολογία” εννοούμε τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τη γλώσσα ανά κατάσταση, το αναπτυγμένο παιχνίδι, την ένταξη σε ομάδα, το διάλογο, την επίλυση κοινωνικών καταστάσεων.  Η SLI μπορεί να επηρεάζει έναν από τους παραπάνω τομείς ή και όλους. Στις περιπτώσεις που η SLI επηρεάζει την πραγματολογία, τότε τα παιδιά χρειάζονται βοήθεια στην ανάπτυξη του παιχνιδιού τους και στη συνύπαρξη τους σε ομάδες με κοινωνικούς κανόνες.

Τα παιδιά με ανωριμότητα υπολείπονται όχι μόνο στο τομέα της γλώσσας, αλλά και των κοινωνικών δεξιοτήτων, η βάση των οποίων είναι το αναπτυγμένο παιχνίδι και η συνύπαρξη σε ομάδα συνομηλίκων.

Οι ειδικές αυτές ομάδες του ΚΝΑΠ στοχεύουν στην ανάπτυξη της προσοχής, της γλώσσας και των κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από δομημένα και διασκεδαστικά παιχνίδια. Χτίζονται πάνω σε ατομικούς και ομαδικούς στόχους για το κάθε παιδί. Οι στόχοι τίθενται κατόπιν λεπτομερούς συνέντευξης με τους γονείς και ατομικής αξιολόγησης του παιδιού.

 Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η λεκτική έκφραση.

 

Ομάδα lego therapy (9-16 ετών): 

 • ν' αναπτύσσει μία θετική σχέση με τον κόσμο γύρω του
 • να συμβιβάζεται και να κάνει υποχωρήσεις
 • να προσαρμόζεται πιο εύκολα σε κοινωνικές καταστάσεις
 • να διαχειρίζεται τη προσοχή του

Τίθενται ατομικοί και ομαδικοί στόχοι κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης και συνάντησης με τους γονείς. Κάθε ομάδα αποτελείται αυστηρά από 3 άτομα. Η ομάδα αυτή ταιριάζει ιδιαίτερα σε εφήβους με διάγνωση αυτισμού υψηλής λειτουργικότητας.

Απαραίτητη προϋπόθεση, η ικανότητα ακολουθίας οδηγιών

 

Ομάδα Attention Autism για παιδιά διαγνωσμενα με μη λεκτικό ή μονολεκτικό Αυτισμό, ειτε παιδιά με Νοητική Υστέρηση ή/και Εγκεφαλική Παράλυση:

 

Πρόκειται για ένα μοντέλο παρέμβασης σχεδιασμένο από την ειδική λογοθεραπεύτρια Gina Davies. Στοχεύει ν' αναπτύξει φυσική και αυθόρμητη επικοινωνία μέσω της χρήσης οπτικών ερεθισμάτων και δραστηριοτήτων με επαυξημένο ενδιαφέρον. Το μότο της παρέμβασης είναι “οι δραστηριότητες είναι τόσο ενδιαφέρουσες για τα παιδιά που δε μπορούν ν' αντισταθούν στη μάθηση.” To πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά με Αυτισμό, Νοητική Υστέρηση, Εγκεφαλική Παράλυση και Αγχώδεις Διαταραχές.

Στόχοι του Attention Autism

 1. Να προσελκύσει και να εστιάσει την προσοχή
 2. Να βελτιώσει την από κοινού προσοχή
 3. Ν ‘αναπτύξει τη χαρά της αλληλεπίδρασης σε μία ομαδική δραστηριότητα
 4. Ν ‘αυξήσει τη προσοχή σε δραστηριότητες επιλεγμένες από άλλους
 5. Να ενθαρρύνει την αυθόρμητη αλληλεπίδραση σε ομαδικό επίπεδο
 6. Να επαυξήσει την μη-λεκτική και λεκτική επικοινωνία μέσω σχολιασμού
 7. Να επαυξήσει το λεξιλόγιο
 8. Να προσφέρει διασκέδαση

Στάδια του Attention Autism

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαφορετικά στάδια και στοχεύει στην επαύξηση διαφορετικών δεξιοτήτων ανά στάδιο. Τα παιδιά προχωράνε στο επόμενο επίπεδο μόλις κατακτήσουν τις δεξιότητες του προηγούμενου.