Πρώιμη Παρέμβαση

για βρέφη & νήπια (0-5 ετών) με επικοινωνιακές & αναπτυξιακές δυσκολίες

Μέχρι 15 μηνών το παιδί αναμένεται να ακολουθεί απλές εντολές, να χαιρετάει, να δείχνει με το δάχτυλο αυτό που θέλει και να δίνει στους ενήλικες πράγματα που του ζητούνται, να χρησιμοποιεί μικρές λέξεις και να παίζει με απλές συμβολικές κινήσεις όπως "ταίζω", "ντύνω", "οδηγώ".

 

Κάθε παιδί αναπτύσσεται με διαφορετικό ρυθμό αλλά υπάρχουν πρώιμα σημάδια ανησιχίας που μπορεί να φαίνονται από την ηλικία των 12 μηνών τα οποία είναι:

 • φτωχή βλεμματική επαφή
 • δεν ακολουθεί με το βλέμμα αυτό που του δείχνουν
 • περισσότερο ενδιαφέρον στα αντικείμενα παρά στα πρόσωπα
 • περιορισμένη ευχαρίστηση κατά την αλληλεπίδραση
 • απουσία δακτυλοδειξίας
 • δεν φέρνει να δείξει ενδιαφέροντα πράγματα
 • περιορισμένο παιχνίδι
 • περιορισμένη μίμηση ήχων και πράξεων
 • επαναληπτικές/στερεοτυπικές κινήσεις πχ γυρίζει αντικείμενα, ανοιγοκλείνει πράγματα
 • δυσκολίες στη σίτιση
 • συχνά, υπάρχει καθυστέρηση στα αναμενόμενα κινητικά ορόσημα του πρώτου χρόνου ζωής (έλεγχος κεφαλής, ρολλάρισμα, καθιστή θέση, βάδιση...)
 • κατείχε δεξιότητες που φαίνεται να μην έχει πια.

 

Στο ΚΝΑΠ λειτουργεί τμήμα βρεφών & νηπίων (0-5 ετών) που παρουσιάζουν επικοινωνιακές και αναπτυξιακές δυσκολίες.

Η θεραπευτική ομάδα του τμήματος βρεφών & νηπίων του ΚΝΑΠ περιλαμβάνει εξειδικευμένους Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό-Σύβουλο Οικογένειας και Παιδοψυχίατρο ενώ συνεργάζεται με όλα τα τμήματα Αναπτυκιακής ιατρικής των Νοσοκομειακών & αναπτυξιακών Δομών του λεκανοπεδίου. Όλο το προσωπικό είναι υψηλά καταρτισμένο και έμπειρο και εστιάζει στην ομαλή αισθητηροκινητική ανάπτυξη και ρύθμιση του παιδιού, στην επικοινωνία & την αλληλεπίδραση, ενώ παρεμβαίνει αποτελεσματικά ακόμα και στις μεγαλύτερες δυσκολίες σίτισης.

 

Βσιζόμενοι στις κλίμακες ανάπτυξης της επικοινωνίας και των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες πριν φτάσουμε στο λόγο, στο τμήμα βρεφών χρησιμοποιούνται τεχνικές παγκόσμια αναγνωρισμένες όπως:

 • Hanen
 • Makaton
 • Dri Floortime
 • Εντατική Αλληλεπίδραση (Intenseve Interaction)
 • Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (Sensory Interaction)
 • M.O.R.E.
 • δίνεται μεγάλη έμφαση στην ταυτόχρονη εκπαίδευση των γονέων

 

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

 • λαμβάνεται λεπτομερές ιστορικό από τους γονείς και γίνεται αξιολόγηση του παιδιού
 • δημιουργείται ένα πρωτότυπο πρόγραμμα προσαρμοσμένο πλήρως στις ατομικές ανάγκες του κάθε παιδιού και της οικογένειάς του
 • δίνεται έμφαση στη Συμβουλευτική Γονέων
 • γίνεται απόδοση και δίνεται γραπτή στοχοθεσία
 • υπάρχει δυνατότητα για ατομικά, ομαδικά κι εξωτερικά προγράμματα
 • γίνεται δόμηση χώρου στο σπίτι
 • παρέχονται οδηγίες & in vivo παραδείγματα για συνέχιση του παιδαγωγικού έργου στην καθημερινότητα

Αποτελέσματα: Πολλά παιδιά σημείωσαν θεαματική αλλαγή ακόμη και στους 6 μήνες θεραπείας.

Τη διαφορά στο τμήμα βρεφών & νηπίων (0-5 ετών) του ΚΝΑΠ κάνουν: η προσαρμογή του προγράμματος στις ανάγκες του κάθε παιδιού ξεχωριστά, η παρέμβαση με την παρουσία των γονέων, οι συνεχείς συναντήσεις ειδικών & οικογένειας, η απόλυτη εξειδίκευση του προσωπικού.

 

Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες του Πανεπιστημίου του Connecticut, τα παιδιά με επικοινωνιακές & αναπτυξιακές διαταραχές σημειώνουν τη μεγαλύτερη αλλαγή και πρόοδο στις επικοινωνιακές του δεξιότητες πριν την ηλικία των έξι ετών. Γι' αυτό και η έρευνα υπογραμμίζει ότι όσο νωρίτερα αρχίσει η θεραπευτική παρέμβαση, τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα που αναμένονται.

 

Κέντρο Νευροεξελικτικής Αγωγής Παιδιού, Πειραιάς 2018

Συγγραφείς: Βασιλική Σκαρλοπούλου, Ειδική Παιδαγωγός-Λογοθεραπεύτρια BSC(Hons), MA, MRSLT, Αθηνά Μπενετάτου, Λογοθεραπεύτρια, Παυλίνα Αλευρομαγείρου, Λογοθεραπεύτρια BSC(Hons), MSC, MRSLT, Μυλωνοπούλου Μαριέττα, Φυσικοθερεπεύτρια NDT, Ιουλία Γιδαράκου, Εργοθεραπεύτρια