Μουσικοθεραπεία

 

Στο ΚΝΑΠ ξεκινούμε με την έναρξη της Θεραπευτικής Περιόδου 2016-2017, μια καινούρια θεραπευτική προσέγγιση μέσω της μουσικής.

Αρχικά εμπλουτίζουμε τα ημερήσια θεραπευτικά μας προγράμματα Πρώιμης Παρέμβασης εντάσσοντας μία ώρα Μουσικοθεραπείας εβδομαδιαίως για όλα τα παιδιά που παρακολουθούν το πρόγραμμα. Παράλληλα παροτρύνουμε και όλα τα παιδιά να ωφεληθούν από την ξεχωριστή θεραπευτική επίδραση που ασκεί η επαφή τους με τη μουσική!

Λίγα λόγια για την Μουσικοθεραπεία

Η μουσική εκτός από την ευχαρίστητη και τη διασκέδαση που προσφέρει μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά, έτσι ώστε να συμβάλει στο συντονισμό και στην ενίσχυση κινήσεων, στην εκφορά του λόγου, στην αντιμετώπιση επικοινωνιακών δυσκολιών, στη συγκέντρωση και την απόκτηση αυτοπεποίθησης.

Τα σημαντικά στοιχεία της μουσικής: ρυθμός, μελψδία και αρμονία, χρησιμοποιούνται στον τομέα της Μουσικοθερπείας γιατί ευνοούν την επικοινωνία και αλληλεπίδραση στα πλαίσια μιας θεραπευτικής σχέσης.

Με τον ρυθμό μπορέι να βελτιωθεί η κίνηση και ο λόγος των παιδιών καθώς και να επιτευχθεί εξωτερίκευση συναισθημάτων, όπως θυμός, χαρά, θλίψη και φόβος.

Με τη μελωδία, αντίστοιχα, μπορεί να βελτιωθεί η ομιλία, η άρθρωση του λόγου και η εκπαίδευση της μνήμης.

Η κύρια μέθοδος που χρησιμοποιείται στις συνεδρίες μας είναι ο κλινικός μουσικός αυτοσχεδιασμός, δηλαδή η αλληλεπίδραση μέσα από ελεύθερο παίξιμο με μουσικά όργανα ή με τη χρήση της φωνής μας. Επιπλέον, μπορεί να ακούσουμε μουσική ή ένα τραγούδι, να παίξουμε μια ήδη γραμμένη μουσική, να γράψουμε μουσική μαζί ή να φτιάξουμε ένα τραγούδι ανάλογα με το τι εργαλείο θεωρεί ο θεραπευτής ότι θα βοηθήσει τον θεραπευόμενο.