ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

Η Νοηματική γλώσσα, «γλώσσα των σημείων», οι μορφασμοί, οι χειρονομίες, οι κινήσεις των χεριών ακόμα και ολόκληρου του σώματος συνθέτουν ένα σύστημα επικοινωνίας για άτομα με κώφωση.
Η Νοηματική είναι ένα διεθνές μέσο επικοινωνίας που διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Είναι η φυσική γλώσσα των κωφών γιατί μέσα από αυτή μπορούν να καλύψουν λειτουργικές και επικοινωνιακές ανάγκες.
Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Στην Ελληνική Νοηματική γλώσσα όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες νοηματικές, η γραμματική, δηλαδή το σύστημα των κανόνων βάσει των οποίων διαρθρώνεται ο λόγος και επιτυγχάνεται η επικοινωνία, δεν είναι προφορική αλλά οπτικοκινητική . Επίσης η μορφολογία και η σύνταξη βασίζεται στην κίνηση των χεριών , στη στάση ή στην  κίνηση του σώματος και στην έκφραση του προσώπου.  Οι βασικές μονάδες του λόγου ονομάζονται νοήματα.  Τα νοήματα μπορούν να έχουν λεκτική ή γραμματική σημασία.  Η εκμάθησή της είναι απαραίτητο να ξεκινήσει από μικρή ηλικία όπως επίσης και από το περιβάλλον του ατόμου με κώφωση.