ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ MAKATON

Το Makaton σχεδιάστηκε το 1973 από την Αγγλίδα Λογοπεδικό Margaret Walker και αρχικά χρησιμοποιήθηκε σε ενήλικες κωφούς που παρουσίαζαν επιπλέον και σοβαρή μαθησιακή δυσκολία. Το 1978 εφαρμόστηκε στα Σχολεία Ειδικής Αγωγής της Μ. Βρετανίας και στη συνέχεια διαδόθηκε πολύ γρήγορα σε άλλα κοινοτικά πλαίσια καθώς και σε άλλες χώρες.
Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο με τη χρήση νοημάτων και συμβόλων βοηθάει τους ανθρώπους να επικοινωνούν. Έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει την ομιλούμενη γλώσσα και τα νοήματα και τα σύμβολα χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα με την ομιλία.
Είναι μια εξαιρετικά ευέλικτη μέθοδος , καθώς μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες ενός ατόμου και να χρησιμοποιηθεί εξατομικευμένα γι αυτό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις πιο κάτω περιπτώσεις:

  • να μοιραστεί  σκέψεις, επιλογές και συναισθήματα
  • να κατονομάσει πραγματικά αντικείμενα, εικόνες, φωτογραφίες και τοπία
  • να  λάβει μέρος σε παιχνίδια και τραγούδια
  • να ακούσει, να διαβάσετε και να πει τις ιστορίες
  • να δημιουργήσετε συνταγές, μενού και λίστες για ψώνια
  • να γράφει επιστολές και μηνύματα
  • να δώσει οδηγίες για διαδρομές


Σήμερα, πάνω από 100.000 παιδιά και ενήλικες χρησιμοποιούν το ΜΑΚΑΤΟΝ.

Πηγή: www.makaton.org