Υποστηρικτική Τεχνολογία & Άτομα με Αναπηρία

 

Στην εποχή που ζούμε, η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο πλέον κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Η θεραπευτική μας πρακτική δομείται γύρω από ένα σύνολο επιστημών οι οποίες βασίζονται κατά ένα μεγάλο μέρος στην τεχνολογία.
Η τελευταία είναι εκείνη που ανοίγει το δρόμο για να επιτύχουμε τους στόχους μας αλλά και να προχωρήσουμε ακόμα παραπέρα.

Τι είναι όμως η Υποστηρικτική Τεχνολογία;  
Υποστηρικτική Τεχνολογία (Assistive Technology)
είναι η οργανωμένη εφαρμογή συσκευών, τεχνολογιών, λογισμικού και συστημάτων με στόχο τη βελτίωση ή τη διατήρηση της λειτουργικότητας ατόμων με αναπηρίες. Οι επιμέρους τομείς της υποστηρικτικής τεχνολογίας περιλαμβάνουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, τα συστήματα ελέγχου περιβάλλοντος (ουσιαστικά με τη βοήθεια αυτοματισμών), τις μονάδες εναλλακτικού τρόπου επικοινωνίας καθώς και το ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο (μαζί με το προσαρμοσμένο κάθισμα).
Απευθύνεται σε όλες σχεδόν τις ηλικίες με σκοπό να αντικαταστήσει ή να προωθήσει τις δεξιότητες που χρειάζεται ο άνθρωπος σε κάθε ηλικία, προκειμένου να είναι λειτουργικός.
Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε συσκευή υψηλής τεχνολογίας, που είναι μέρος εξοπλισμού ή σύστημα προϊόντων είναι εμπορικά διαθέσιμη και προσαρμοσμένη ή ειδικά κατασκευασμένη, μπορούμε να δώσουμε μια άλλη διάσταση στην αυτονόμηση του ατόμου, να του ανοίξουμε ένα προσιτό και εύκολα προσβάσιμο παράθυρο στον κόσμο, να του δώσουμε ένα υψηλότερο επίπεδο ζωής.
Η αξιολόγηση και η παρέμβαση γίνεται από εξειδικευμένο εργοθεραπευτή. Το κάθε άτομο αποτελεί μοναδική περίπτωση. Έτσι, βάσει των στόχων που θέτουμε, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του ίδιου του ατόμου, τόσο σε θεραπευτικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, χρησιμοποιούμε τον κατάλληλα προσαρμοσμένο εξοπλισμό, εκπαιδεύοντας το άτομο για τον πλήρως ανεξάρτητο χειρισμό του πιθανώς και στο σπίτι, εφόσον αυτός αποκτηθεί και εκεί.
Ένα πλήρες τμήμα υποστηρικτικής τεχνολογίας εξοπλίστηκε με τις τελευταίες προδιαγραφές και λειτουργεί στο ΚΝΑΠ στον Πειραιά, από τον Οκτώβριο 2011.
Έτσι, η τεχνολογία έδωσε ακόμα μια καινούργια προοπτική και στους τομείς που υποστηρίζουν τα άτομα με αναπηρίες. Στο χώρο μας, προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη που μας παρέχεται, και προσπαθούμε να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε και να ενσωματώσουμε οποιοδήποτε άτομο, με την κάθε δυσκολία και ιδιαιτερότητά του, στο σύνολο, εφόσον η αποκατάσταση, αλλά και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αποτελεί τη βάση για αυτονομία, συμμετοχή και τελικά ένταξη στην καθημερινή ζωή.