Ο ΡΟΛΟΣ  ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 

Το θεραπευτικό μας πρόγραμμα βασίζεται στις αρχές της Νευροεξελικτικής Μεθόδου Bobath NDT η οποία, μέσω ειδικών τεχνικών χειρισμών, δίνει στο παιδί με Εγκεφαλική Παράλυση την ευκαιρία να πειραματιστεί πάνω σε μεγαλύτερη ποικιλία συντονισμένων κινήσεων.
Η Εγκεφαλική Παράλυση μπορεί να ορισθεί σαν μία μόνιμη αλλά όχι αμετάβλητη, διαταραχή της κίνησης και της στάσης, η οποία οφείλεται σε μη προϊούσα βλάβη του  ανώριμου εγκεφάλου.
Έχει προσβληθεί ο συντονισμός της κίνησης του παιδιού και γι΄αυτό είναι δύσκολο ή αδύνατο να εξασκήσει και να τελειοποιήσει τις δεξιότητες της καθημερινής ζωής.
Η μέθοδος Bobath είναι αποτελεσματική σε παιδιά με όλους τους τύπους της Εγκεφαλικής Παράλυσης, ανεξαρτήτως των άλλων προβλημάτων ή της ηλικία των.
Είναι πολύ σημαντικό να τεθεί η διάγνωση πολύ νωρίς, ώστε αμέσως να αρχίσει η θεραπεία και η καθοδήγηση στον χειρισμό των παιδιών με Εγκεφαλική Παράλυση.
Η επιστημονική μας ομάδα αξιολογεί τα προβλήματα του κάθε παιδιού μας ξεχωριστά και σχεδιάζει το θεραπευτικό του πρόγραμμα.  Ταυτόχρονα, και  σε συνδυασμό με τις ανάγκες της οικογένειας, σχεδιάζει εξατομικευμένο οικογενειακό πλάνο παρέμβασης.
Γίνονται συνεχείς επαναξιολογήσεις, ώστε να  προλαβαίνουμε τις ολοένα διαφοροποιούμενες ανάγκες του παιδιού.
Η συμμετοχή των γονέων είναι ζωτικής σημασίας, ώστε να γίνεται μία αποτελεσματική συνέχιση της θεραπείας στην καθημερινή ζωή.
Η καλή επικοινωνία μεταξύ των θεραπευτών και των γονέων τους εξασφαλίζει την ανίχνευση και την πραγματοποίηση κοινών στόχων.
Η θεραπεία μπορεί να γίνεται σε εβδομαδιαία βάση στο Κέντρο μας,  ή σε μορφή υποδείξεων για τα παιδιά που ζουν σε μακρινές περιοχές.
Τέλος, διακεκριμένοι επιστήμονες –  επόπτες στον χώρο της Εγκεφαλικής Παράλυσης, Έλληνες και ξένοι, προσκαλούνται ανά τακτά διαστήματα, προκειμένου να ανανεώνεται συνεχώς η θεραπευτική μας τεχνική και να ανιχνεύονται καινούργιες θεραπευτικές λύσεις  για κάθε παιδί ξεχωριστά.

Στο Κέντρο μας, η θεραπευτική προσέγγιση βασίζεται στις παρακάτω μεθόδους:

  • Bobath NDT
  • Therasuit
  • Μυοπεριτονιακή λύση (Myofascial release)