Στο Κέντρο μας λειτουργεί Μετασχολικό Πρόγραμμα Κοινωνικών - Προσαρμοστικών Δεξιοτήτων για παιδιά από 7 έως 15 ετών.

 

Το πρόγραμμα αυτό είναι κετάλληλα προσαρμοσμένο για υποδοχή παιδιών σχολικής ηλικίας ακριβώς μετά το πέρας του σχολικού προγράμματος (13:00 - 15:00). τα παιδιά εκπαιδεύονται σε Δραστηριότητες Καθημερινής Διαβίωσης (Σίτιση-Τουαλέτα-Αυτοϋπηρέτηση) και παράλληλα συνεχίζουν το ατομικό τους θεραπευτικό πρόγραμμα.

Τα ίδια παιδιά παρακολουθούν το πρόγραμμα πριν την έναρξη, μετά τη λήξη της σχολικής περιόδου και κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών σε ημερήσια βάση (09:00 - 15:00).

 

Όλα τα προγράμματά μας υποστηρίζονται αποτελεσματικά από συστηματική συμμετοχή των γονέων σε πρόγραμμα Συμβουλευτικής.

Αναλυτικά οι τομείς Εκπαίδευσης/Παρέμβασης:

  • Δόμηση Προγράμματος & Δραστηριοτήτων μέσω TEACCH
  • Δεξιότητες Καθημερινής Ζωής(Σίτιση, Εκπαίδευση τουαλέτας)
  • Κινητικά Παιχνίδια
  • Παιχνίδια Επικοινωνίας
  • Μουσικοθεραπεία, Χοροθεραπεία, Ζωγραφική, Puzzle
  • Επαφή με την Κοινότητα(εξωτερικά προγράμματα)
  • Ειδικό Παιδαγωγικό
  • Εργοθεραπεία
  • Λογοθεραπεία
  • Φυσικοθεραπεία 

Το ΚΝΑΠ διαθέτει μεταφορικό μέσο για εξυπηρέτηση των γονέων που εργάζονται, από και προς το σχολείο / σπίτι / κέντρο.