Μετασχολικό πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε παιδιά σχολικής ηλικίας με διάγνωση ΔΑΦ/ΔΑΔ/ΝΥ/ψυχοκινητική καθυστέρηση που χρειάζονται ενίσχυση της κοινωνικοποίησης και την επικοινωνίας τους.

Στόχοι:

Σχεδιάζεται το ατομικό προφίλ κάθε παιδιού κατόπιν αξιολόγησης κοινωνικής επικοινωνίας και δεξιοτήτων από τη διεπιστημονική ομάδα και τίθεται συγκεκριμένη ατομική στοχοθεσία, η οποία αναδεικνύει το δυναμικό του παιδιού. Το μετασχολικό τμήμα αναπτύσσει την κοινωνική επικοινωνία, την αλληλεπίδραση, τις κοινωνικές δεξιότητες και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης.

Δομή:

Το μετασχολικό τμήμα του κέντρου μας απαρτίζεται από υψηλά εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα που περιλαμβάνει παιδοψυχίατρο, κοινωνικό λειτουργό, ψυχοπαιδαγωγό, ειδικό παιδαγωγό, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή και φυσιοθεραπευτή.

Τα παιδιά εντάσσονται σε μία ομάδα συνομήλικων, η οποία χωρίζεται σε υποομάδες δραστηριοτήτων. Κάθε παιδί συμμετέχει στην υποομάδα των ενδιαφερόντων του ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και ατομική υποστήριξη ένταξής του στη γενική ομάδα.

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν: αισθητηριακό παιχνίδι, μουσική, τραγούδι, επιτραπέζια, κινητικά παιχνίδια, κατασκευές, διάλογο, εξάσκηση ατομικών στόχων, Taek Wondo, κοινωνικής επικοινωνίας, εξωτερικό πρόγραμμα, δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης, πρόγραμμα τουαλέτας.

Όλα τα παραπάνω σχεδιάζονται και υποστηρίζονται από εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές ώστε να είναι προσαρμοσμένα στις αισθητηριακές κι επικοινωνιακές ανάγκες κάθε παιδιού.

Το πρόγραμμα λαμβάνει χώρα τη μεσημεριανή ζώνη (13:00-17:00). Κάθε παιδί μπορεί να παρακολουθήσει από 2 έως 4 ώρες. Παρέχεται η δυνατότητα να κάνει και τις ατομικές του θεραπείες πριν ή μετά το πρόγραμμα.

Μέθοδοι:

Ακολουθούνται οι πιο σύγχρονες κι επιστημονικά τεκμηριωμένες μέθοδοι για παιδιά στο αυτιστικό φάσμα που περιλαμβάνουν: αισθητηριακή ολοκλήρωση (SI), εντατική αλληλεπίδραση (intensive interaction), DIR-floortime, Attention Autism, Εναλλακτική κι επαυξητική επικοινωνία (AAC).

 

Συνεπώς ακολουθείται μία παιδοκεντρική προσέγγιση θετικής αντιμετώπισης θετικής αντιμετώπισης που βασίζεται σ’ ένα κλίμα αποδοχής κι εμπερίεξης, ενώ λαμβάνονται υπόψη οι αισθητηριακές προτιμήσεις κι οι επικοινωνιακές ανάγκες. Τέλος, όπου υπάρχει ανάγκη, εφαρμόζονται σύγχρονα συστήματα εναλλακτικής κι επαυξητικής επικοινωνίας με τάμπλετ, ενώ αν υπάρχουν κινητικές δυσκολίες, εφαρμόζεται παιδιατρική φυσιοθεραπεία με τη μέθοδο Bobath.  

 

Το ΚΝΑΠ διαθέτει μεταφορικό μέσο για εξυπηρέτηση των γονέων που εργάζονται, από και προς το σχολείο / σπίτι / κέντρο.