Στο Κέντρο μας λειτουργεί Κέντρο Ημέρας Εφήβων, πο φροντίζει παιδιά 13 ετών & άνω, που έχουν αποφοιτήσει από το Ειδικό Σχολείο.

 

Στα παιδιά αυτών των ηλικιών προγματοποιείται εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες αυτοϋπηρέτησης, δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης (μαγειρική, κηπουρική, εικαστική, θεραπείες). Ταυτόχρονα με το ομαδικό πρόγραμμα, τα παιδιά συνεχίζουν το εξατομικευμένο θεραπευτικό τους πρόγραμμα (φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία, υποστηρικτική τεχνολογία Η/Υ). Στα παιδιά αυτά εξετάζεται ιδιαίτερα και η αντιμετώπιση του άγχους ή της κατάθιψης μέσα από κατάλληλη ψυχοθεραπεία.

 

Όλα τα προγράμματά μας υποστηρίζονται αποτελεσματικά από συστηματική συμμετοχή των γονέων σε πρόγραμμα Συμβουλευτικής.

Αναλυτικά οι τομείς εκπαίδευσης/παρέμβασης:

  • Δόμηση Προγράμματος & Δραστηριοτήτων μέσω TEACCH
  • Εργοθεραπεία
  • Λογοθεραπεία
  • Φυσικοθεραπεία
  • Ανάπτυξη & Συντήρηση Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων
  • Δεξιότητες Καθημερινής Ζωής (Σίτιση, Εκπαίδευση τουαλέτας κα)
  • Κινητικά Παιχνίδια 
  • Μουσικοθεραπεία, Χοροθεραπεία, Ζωγραφική, Puzzle
  • Επαφή με την Κοινότητα(εξωτερικά προγράμματα)

Το ΚΝΑΠ διαθέτει μεταφορικό μέσο για εξυπηρέτηση των γονέων που εργάζονται, από και προς το σχολείο / σπίτι / κέντρο.