Στο Κέντρο μας από το 2003 λειτουργεί Ημερήσιο Παιδαγωγικό Πρόγραμμα (Κέντρο Ημέρας) για παιδιά με εγκεφαλική Παράλυση, Νοητική Υστέρησηκαι Συνοδά Αισθητηριακά Προβλήματα.

 

Το Ημερήσιο Παιδαγωγικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει 3 Τμήματα:

 

  1. Ημερήσιο Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης
  2. Κέντρο Ημέρας Εφήβων
  3. Μετασχολικό Πρόγραμμα
  4. Summer Camp

 

Όλα τα προγράμματά μας υποστηρίζονται αποτελεσματικά από συστηματική συμμετοχή των γονέων σε πρόγραμμα Συμβουλευτικής.

 

Το ΚΝΑΠ διαθέτει μεταφορικό μέσο για εξυπηρέτηση των γονέων που εργάζονται, από και προς το σχολείο / σπίτι / κέντρο.