Ημερήσιο Παιδαγωγικό Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης

 

Στο κέντρο μας λειτουργεί ημερήσιο παιδαγωγικό πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης για  παιδιά με ΔΑΦ προσχολικής και σχολικής ηλικία στελεχωμένο από τις ειδικότητες του Ειδικού Παιδαγωγού, Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή,  και Ψυχολόγου.

Σκοπός του προγράμματος είναι η γλωσσική και επικοινωνιακή  ανάπτυξη των παιδιών μας, η ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων, η κοινωνικοποίηση τους, η ανάπτυξη της φαντασίας τους καθώς και η εκπαίδευσή τους σε δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης και αυτοεξυπηρέτησης.

Σημαντική είναι η υποστήριξη της οικογένειας σε αυτό το ταξίδι της ανάπτυξης με ειδική εκπαίδευση των γονέων σε θέματα επικοινωνίας, η συμβουλευτική, και οι πρακτικές λύσεις σε σχετικά θέματα που τους απασχολούν.

Ακόμα, εφαρμόζεται πρόγραμμα δόμησης χώρου και παρέμβασης στο φυσικό περιβάλλον του σπιτιού.

Το πρόγραμμά μας, στο χώρο του ΚΝΑΠ, καταρτίζεται βάσει του μοντέλου εκπαίδευσης TEACCH, στοχεύοντας στην οργάνωση ενός δομημένου περιβάλλοντος μάθησης που διευκολύνει τη διδασκαλία και την εκμάθηση των  στόχων που έχουν τεθεί. Χρησιμοποιούνται οπτικοί πίνακες, «σταθμοί εργασίας»  ανά δραστηριότητα καθώς και ειδικά διαμορφωμένος χώρος για τη μεσημεριανή σίτιση. Παράλληλα, γίνεται χρήση εναλλακτικών μεθόδων επικοινωνίας – όπου κρίνεται απαραίτητη - εποπτικών μέσων και τεχνολογίας καθώς και προσαρμοσμένου υλικού.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματός μας, τα παιδιά μας διδάσκονται βάσει εξατομικευμένου προγράμματος με στόχους που αφορούν  το κάθε παιδί και σε συνεργασία πάντα με τους ειδικούς  θεραπευτές. Ακόμα, το πρόγραμμα υλοποιείται και σε ομαδικό επίπεδο, όπου τα παιδιά λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες που προάγουν την κοινωνικοποίηση, τις κοινωνικές δεξιότητες,  την ομαδικότητα.

Σημαντική είναι η εφαρμογή αποτελεσματικών θεραπευτικών προσεγγίσεων όπως αισθητηριακή ολοκλήρωση,  ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσω παιχνιδιού με αρχές εντατικής αλληλεπίδρασης  και ένταξη των παιδιών σε δυαδικά θεραπευτικά προγράμματα όπου κρίνεται απαραίτητο.

 

Επίσης, τα παιδιά/άτομα της ομάδας συμμετέχουν σε εξωτερικά προγράμματα που στόχο έχουν την ένταξή τους στην κοινότητα αλλά και τη διασκέδασή τους. Σε συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα αλλά και την οικογένεια των παιδιών μας, γίνεται συνεχής ανατροφοδότηση και ανανέωση των στόχων, με σκοπό την όσο το δυνατόν ολόπλευρη κάλυψη των αναγκών τους.

 

 Όλα τα προγράμματά μας υποστηρίζονται αποτελεσματικά από συστηματική συμμετοχή των γονέων σε πρόγραμμα Συμβουλευτικής.

 Αναλυτικά οι τομείς εκπαίδευσης/παρέμβασης:

  • Ειδικό Παιδαγωγικό
  • Εργοθεραπεία
  • Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
  • Μουσικοθεραπεία, Χοροθεραπεία, Ζωγραφική, Puzzle
  • Ανάπτυξη Παιχνιδιού
  • Λογοθεραπεία
  • Ανάπτυξη Επικοινωνίας, Κατανόησης, Έκφρασης
  • Υποστηρικτικά / Εναλλακτικά Συστήματα Επικοινωνίας
  • Δόμηση Προγράμματος & Δραστηριοτήτων μέσω TEACCH
  • Επαφή με την Κοινότητα(εξωτερικά προγράμματα)

Το ΚΝΑΠ διαθέτει μεταφορικό μέσο για εξυπηρέτηση των γονέων που εργάζονται, από και προς το σχολείο / σπίτι / κέντρο.